Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Setkání

Sdružení Mariánské mládeže

Milí farníci, zvláště milé děti a mládeži!

Rády bychom Vás informovaly, že v naší farnosti začalo působit Sdružení mariánské mládeže (dále SMM). Skupinka se pomalu utváří, formuje…

Co jsme zač?
SMM (dříve se někde nazývalo „Mariánská družina“) je společenství dětí a mladých lidí, kteří si zvolili Pannu Marii za svou Matku, vzor a ochránkyni na cestě životem. Rozhodli se následovat Její ctnosti, zvláště čistotu, pokoru, poslušnost a lásku skrze zasvěcení se Panně Marii. Členové SMM na sebe berou závazek modlit se denně alespoň desátek sv. růžence a vykonat dobrý skutek, žít svátostný život a radostně následovat život Panny Marie. Kromě setkávání, společné modlitby a katecheze je potřebný i apoštolát (v rodině, ve farnosti, ve škole a v práci).

Setkání je vždy poslední pátek v měsíci v 19:00 hodin v Charitním domově ve Staré Boleslavi (vchod z Jungmannovy ulice – naproti kostelu PM). Setkání je vhodné pro holky i kluky ve věku 14-25 roků.

Těší se na Vás s. Romana :)
s.romana.smm@centrum.cz nebo mobil 775 190 707


Nedělní setkání
se koná po každé nedělní mši svaté v 10.00 hod. v domku na farní zahrádce za ambity kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.


Ostatní setkání, duchovní obnovy, farní dny naleznete v aktuálním čísle zpravodaje farnosti