Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Řád Pallotinů

Jsme společenstvím kněží a bratří. Název „Pallotini“ pochází od našeho zakladatele sv. Vincence Pallottiho.
Pallotti byl diecézním knězem, který žil v 19. století /1795 – 1850/ v Římě. Pracoval mezi mládeží, sirotky, vězni, nemocnými a vojáky, vyučoval na tehdejších školách. Byl vyhledávaným zpovědníkem - zpovídali se u něho nejenom obyčejní lidé, ale také papež a kardinálové. 

9. ledna 1835 při mši svaté dostal od Pána Boha vnuknutí, aby založil společenství katolického apoštolátu. Toto společenství mělo sdružovat všechny lidi, laiky i duchovní, lidí různých stavů i profesních oborů, kteří by společně hlásali evangelium. Průvodní myšlenkou byla idea všeobecného apoštolátu. Všichni jsme apoštoly. Křest nás zavazuje, abychom hlásali evangelium – každý tak, jak umí. Pallotti říkal se sv. Pavlem: „Láska Kristova nás přímo žene!“ 

To láska Ježíše nás podněcuje a nedává pokoje, aby nás inspirovala k tomu, abychom s radostí mluvili o Bohu všude tam, kde žijeme. „Konejte všechno pomocí modlitby a skutků, aby svět poznal Ježíše a zamiloval si Ho“ – opakoval Pallotti.


Zde si můžete stáhnout knihu o našem zakladateli v PDF (1,33MB):
Vincenc Pallotti - prorok budoucnosti