Home 

Pilgrimages
Calendary

Devotions

Palladium of Czech country
Relief and regation
History of relief in Czech lang.

Churchs
in Stara Boleslav
Other

Visites and informations
Informations for pilgrims
Informations for turists

Photo – video
Church LIVE

Chapelry
Chapelry office
Villages in chapelry

Pallotines
Institute
Pallotines in Czech
Pallotines in the world

Contact
Pilgrimages place

 

Relief and regation

Regation to Virgin Mary

 Matko Boží, víme že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. Zde ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary. Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě.
Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel. Na tomto posvátném místě jsi vyslechla tisíce proseb věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení v záležitostech, které Ti svěřujeme. Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás.
Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás zde na tomto posvátném místě jako své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci.
Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen. 

Relief is expose after celebration in church of Ascension of Virgin Mary.