Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 


Program Nanebevzetí Panny Marie - Slavnosti Palladia
Sobota 15. srpna 2015 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
9.00 Modlitba růžence s meditacemi
10.00 Poutní mše svatá celebrovaná J.M. Mons. doc. Ing. Alešem Opatrným, Th.D., proboštem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
12.00 Modlitba Anděl Páně
16.00 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. ThLic. Janem Houkalem, Th.D., farářem brandýským doprovázená hudbou KrisKrosKvintet

Neděle 16. srpna 2015
9.00 Modlitba růžence s meditacemi
10.00 J.M. Mgr.Michalem Procházkou, farářem a sídelním kanovníkem, doprovázená hudbou staroboleslavského chrámového sboru Václav
14:00 Koncert Českého žesťového collegia a varhaníka Josefa Prokopa
16.00 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. Mgr. Ludvíkem Pfeiferem

V neděli 16. srpna není mše svatá od 18:00 hodin v basilice sv. Václava.


Program ke stažení ve formátu PDF Program slavnostiPořádáno za podpory Ministerstva kultury České republiky.
mkcr