Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 


Národní svatováclavská pouť

Arcibiskup Dominik Duka Milí poutníci,

mnozí s nemalým úsilím jste připutovali ke Svatému Václavu, abyste tomuto našemu národnímu světci vzdali hold, abyste si připomenuli jeho odkaz, platný již víc jak tisíc let. Stojí u kořenů naší státnosti a provází náš národ ve všech dějinných okamžicích, zvláště těch nejtěžších. V takové chvíli se na něj neobracejí jen věřící, ale básníci, malíři, divadelníci či hudebníci i nejprostší lidé, kteří v něm vidí jednu z klíčových postav našich dějin.

Postava Svatého Václava se tak stává sjednotitelem celého národa. Toho národa, který by si měl být vědom svého významu, svého místa v Evropě i svatováclavských, tedy křesťanských kořenů. Rád bych, abychom se my všichni, kdo se s myšlenkou na Svatého Václava spojíme v modlitbě nejen zde, ale třeba i ve svatováclavské katedrále olomoucké na Moravě a na dalších místech dokázali spojit i v úsilí o obnovu křesťanství v naší vlasti.

+ Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Vlajka arcibiskupství Pražského


MODLITBA ZA NÁROD
Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.Státní svátek sv. Václava, Den české státnosti - sobota 28. září

Národní svatováclavská pouť:

  • byla obnovena v roce 2003 péčí římskokatolické církve reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Daminána a farnostmi Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav .

  • koná se každoročně u příležitosti dne svátku sv. Václava v obou staroboleslavských chrámech, v basilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a její hlavní událostí je koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup.

  • je doprovázena bohatým kulturním a zábavním programem, který probíhá v historickém centru města i v přilehlém parku lázní Houštka.
  •