Stará Boleslav - poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv. Václava
 

Home 

Pilgrimages
Calendary

Devotions

Palladium of Czech country
Relief and regation
History of relief in Czech lang.

Churchs
in Stara Boleslav
Other

Visites and informations
Informations for pilgrims
Informations for turists

Photo – video
Church LIVE

Chapelry
Chapelry office
Villages in chapelry

Pallotines
Institute
Pallotines in Czech
Pallotines in the world

Contact
Pilgrimages place

 

Calendar of Pilgrimages

for year 2006

January  
28. 01. Day of regations for nation. Vede P. Krzysztof Lach
   
Fabruary
25. 02. Day of regations for nation. Vede P. Stanisław Góra
   
March
25. 03. Day of regations for nation. Vede P. Miroslav Cúth
   
April
08.04. Postní duchovní obnova. Vede Otec biskup Jaroslav Škarvada
23.04. Svátek Božího Milosrdenství. Mši sv. v 11.00 hod. v kostele Panny Marie slouží Otec biskup František Radkovský
29.04 Day of regations for nation. Vede P. Stanislav Fišer
   
May
14.05. Hlavní den modliteb za národ před Palladiem země české. Mši sv. v 11.00 hod. v kostele Panny Marie slouží otec biskup Josef Koukl
27.05. Day of regations for nation. Vede P. Jan Jucha MS
   
June
11.06. Den modliteb za duchovní povolání v Čechách s primiční mší svatou. Mši sv. v 11.00 hod. v kostele Panny Marie slouží novoknězi z řádu pallotinů
24.06. Day of regations for nation. Vede P. Piotr Nowicki CSsR
   
July
29.07. Day of regations for nation. Vede P. Bohumil Kolář
   
August
13.08. Slavnost nanebevzetí Panny Marie. Mši sv. v 11.00 hod. v kostele Panny Marie slouží Otec biskup Karel Herbst
26.08. Day of regations for nation. Vede P. Lubomír Neugebauer
   
September
26.09. Svátek sv. Kosmy a Damiana. Vede Kapitula staroboleslavská.
28.09. NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ. Mši svaté předsedá otec kardinál Miloslav Vlk
   
October
28.10. Day of regations for nation. Vede P. Tomáš Roule
   
November
25.11. Day of regations for nation. Vede P. Jan Fatka
   
December
16.12. Adventní duchovní obnova. Vede Otec biskup František Radkovský

  

Mše svaté v den modliteb za národ jsou v 9.00 hod. v kostele Panny Marie.