Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

CD sboru Václav OHLÉDNUTÍ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zemřel P. Stanislav Fišer

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Tříkrálové loutkové divadlo pro děti

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Tajemný Advent, Petr a Jana Bajerovi

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zahájení roku víry

více >>

ROK VÍRY

více >>

Národní stavováclavská pouť 2012

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2012

více >>

Program Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 2012

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Božího těla 2012

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Svátost biřmování 2012

více >>

Pouť nevidomých 2012

více >>

Audience u císaře Karla I. 2012

více >>

Audience u císaře Karla I.

více >>

<< Novější -- Starší >>