Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Audience u císaře Karla I.

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
zemská pobočka v ČR, Matice staroboleslavská

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a další partneři

za podpory Města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a Ministerstva kultury ČR

dovolují si Vás pozvat na


SLAVNOSTNÍ MŠI SV. u přiležitosti

15. ročníku tradiční slavnosti Audience u císaře Karla I., věnovaný výročím, které na tento rok připadají - 130. výročí narození blahoslaveného Karla I., 100. výročí zámku Brandýsa nad Labem jako jeho osobního sídla a 300. výročí narození královny Marie Terezie.


celebruje P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. CSsR,
generální sekretář České biskupské konference

hudbou provází staroboleslavský chrámový sbor Václav,
sbormistr Marie Nohynková

koná se v sobotu 29. dubna 2017 od 12.30 hodin
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

 

RP