Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Instalace kanovníků kolegiátní kapituly Kosmy a Damiána

 

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA SV. KOSMY A DAMIÁNA VE STARÉ BOLESLAVI

strážce původního hrobu sv.Václava a místa jeho mučednické smrti zve

K SLAVNOSTNÍ INSTALACI NOVÝCH KANOVNÍKŮ

MGR. MICHALA PROCHÁZKY, vikáře staroboleslavského

a

ING. ZDENKA WASSERBAUERA, TH.D., faráře u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech

o 2. neděli postní 4. března 2012 v 18.00 hod.

která proběhne při pontifikálních nešporách

v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

za účastiJ. Em. Dominika kardinála Duky arcibiskupa pražského

 

Svatý Václave, kníže náš, pros za nás Boha…

 

 

PK