Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Bohoslužby ve Staré Boleslavi

Mše svaté
Kostel Panny Marie

Z důvodu rekonstrukce je kostel uzavřen.
 
Kostel sv.Václava

neděle: 9:00, 18:00 hod. pondělí, středa, sobota: 9:00  hod.
úterý, pátek: 18:00  hod.

Po každé mši svaté je v kostele Panny Marie požehnání Palladiem země české a jeho uctívání.

Bližší informace ve zpravodaji 
 
 
 
 
Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
 
V neděli půl hodiny před mší svatou
 
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
 
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.