Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

UZAVŘENÍ BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je z důvodu celkové rekonstrukce uzavřena.

Z důvodu stavebních prací do ní není možný přístup !!!

Děkujeme za pochopení

 

 

Malá slavnost sv. Ludmily

Dovolujeme si Vás pozvat na Malou slvanost sv. Ludmily, která se uskuteční

v sobotu 16. září 2017 na farní zahrádce

za basilikou Nanebevzetí Panny Marie

od 15:30 hodin.

 

Vstup naproti Základní škole.

 

Čeká vás příjemné místo k posezení a bohatý program her, soutěží a tance pro děti od 4 do 100 (i více) let.

 

Hlavním hřebem slavnosti bude vystoupení loutkového divadla "Sluníčko" od 17:00 hodin s představením Legenda Česká.

 

RP

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Dne 15.8. a 20.8. se konají poutní mše svaté v bazilice svatého Václava vždy od 9:00 a 18:00 hodin.

 

Dalí informace v ?ásti Slavnosti Palladia

 

Audience u císaře Karla I.

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
zemská pobočka v ČR, Matice staroboleslavská

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a další partneři

za podpory Města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a Ministerstva kultury ČR

dovolují si Vás pozvat na


SLAVNOSTNÍ MŠI SV. u přiležitosti

15. ročníku tradiční slavnosti Audience u císaře Karla I., věnovaný výročím, které na tento rok připadají - 130. výročí narození blahoslaveného Karla I., 100. výročí zámku Brandýsa nad Labem jako jeho osobního sídla a 300. výročí narození královny Marie Terezie.


celebruje P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. CSsR,
generální sekretář České biskupské konference

hudbou provází staroboleslavský chrámový sbor Václav,
sbormistr Marie Nohynková

koná se v sobotu 29. dubna 2017 od 12.30 hodin
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

 

RP

SLAVNOSTNÍ MŠI SV. v den památky BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
zemská pobočka v ČR
a
Matice staroboleslavská

dovolují si Vás pozvat na


SLAVNOSTNÍ MŠI SV.
v den památky
BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO
u příležitosti 100. výročí
jeho nástupu na trůn českých králů


celebruje P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. CSsR,
generální sekretář České biskupské konference

hudbou provází staroboleslavský chrámový sbor Václav,
sbormistr Marie Nohynková

koná se v pátek 21. října 2016 v 18.00 hodin
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

 

RP

Výuka náboženství ve farnosti

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

více >>

Prohlídky v kostelech Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kliemnta, sv. Václava a Kosmy a Damiána

více >>

Změny ve farnosti od 1.7.2016

více >>

Velikonoční bohoslužby

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2015 záznam kázání

více >>

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zádušní mše svatá za oběti I. světové války u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

Nešpory Dominik kardinál Duka 18.5.2014

více >>

Svátost Biřmování 7.6.2014

více >>

Neděle 18. května 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Václava - Slavnostní nešpory s uložením ostatků sv. Václava za účasti J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Srdečně zve Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tuto neděli není večerní mše sv. s Májovou pobožností.

více >>

8. května 2014 - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - mše sv. s Májovou pobožností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Starší >>