Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Informace

Ministranty prosíme, aby se před hlavní mší svatou hlásili v sakristii pro kněze a ministranty v Základní škole za kostelem Nanebevzetí Panny marie.

 

Informace pro kněze jsou shrnuty v dokumentu PDF

 

Národní svatováclavská pouť 2019

Program

 

POZOR: Z důvodu rekonstrukce kostelů Nanebevzetí Panny Marie a sv. Válclava jsou kostely uzavřeny.

Plánovaný konec rekonstrukce:

Kostel nanebevzetí Panny Marie: 31.12.2019

Kostel sv. Václava: 31.12.2020

 

UZAVŘENÍ BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je z důvodu celkové rekonstrukce uzavřena.

Z důvodu stavebních prací do ní není možný přístup !!!

Děkujeme za pochopení

 

 

Malá slavnost sv. Ludmily

Dovolujeme si Vás pozvat na Malou slvanost sv. Ludmily, která se uskuteční

v sobotu 16. září 2017 na farní zahrádce

za basilikou Nanebevzetí Panny Marie

od 15:30 hodin.

 

Vstup naproti Základní škole.

 

Čeká vás příjemné místo k posezení a bohatý program her, soutěží a tance pro děti od 4 do 100 (i více) let.

 

Hlavním hřebem slavnosti bude vystoupení loutkového divadla "Sluníčko" od 17:00 hodin s představením Legenda Česká.

 

RP

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Audience u císaře Karla I.

více >>

SLAVNOSTNÍ MŠI SV. v den památky BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO

více >>

Výuka náboženství ve farnosti

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

více >>

Prohlídky v kostelech Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kliemnta, sv. Václava a Kosmy a Damiána

více >>

Změny ve farnosti od 1.7.2016

více >>

Velikonoční bohoslužby

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2015 záznam kázání

více >>

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zádušní mše svatá za oběti I. světové války u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

Nešpory Dominik kardinál Duka 18.5.2014

více >>

Svátost Biřmování 7.6.2014

více >>

Neděle 18. května 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Václava - Slavnostní nešpory s uložením ostatků sv. Václava za účasti J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Srdečně zve Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tuto neděli není večerní mše sv. s Májovou pobožností.

více >>

8. května 2014 - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - mše sv. s Májovou pobožností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Starší >>