Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Dětský den

proběhne v sobotu 16.6. 2018 také na děkanské zahradě u našeho domečku a které pořádají sestřičky a jejich dobrovolnice pro děti z města. Pořadatelky budou rádi za pomoc s organizací a určitě by si přáli, aby přišlo co nejvíc dětí. Máte-li děti tak přijďte, a máte-li nějaké známé, které by taková akce potěšila, řekněte jim o ní.

 

 

Farní den staroboleslavské farnosti

se bude konat 3.6.2018 po mši svaté, která začíná jako vždy v 9.00 tentokrát u příležitosti svátku Božího těla. Bude se konat na děkanské zahradě u kostelnického domečku, který byl dán farnosti jako útočiště místo zahrádky za kostelem Panny Marie.

 

 

UZAVŘENÍ BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je z důvodu celkové rekonstrukce uzavřena.

Z důvodu stavebních prací do ní není možný přístup !!!

Děkujeme za pochopení

 

 

Malá slavnost sv. Ludmily

Dovolujeme si Vás pozvat na Malou slvanost sv. Ludmily, která se uskuteční

v sobotu 16. září 2017 na farní zahrádce

za basilikou Nanebevzetí Panny Marie

od 15:30 hodin.

 

Vstup naproti Základní škole.

 

Čeká vás příjemné místo k posezení a bohatý program her, soutěží a tance pro děti od 4 do 100 (i více) let.

 

Hlavním hřebem slavnosti bude vystoupení loutkového divadla "Sluníčko" od 17:00 hodin s představením Legenda Česká.

 

RP

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Dne 15.8. a 20.8. se konají poutní mše svaté v bazilice svatého Václava vždy od 9:00 a 18:00 hodin.

 

Dalí informace v ?ásti Slavnosti Palladia

 

Audience u císaře Karla I.

více >>

SLAVNOSTNÍ MŠI SV. v den památky BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO

více >>

Výuka náboženství ve farnosti

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

více >>

Prohlídky v kostelech Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kliemnta, sv. Václava a Kosmy a Damiána

více >>

Změny ve farnosti od 1.7.2016

více >>

Velikonoční bohoslužby

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2015 záznam kázání

více >>

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zádušní mše svatá za oběti I. světové války u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

Nešpory Dominik kardinál Duka 18.5.2014

více >>

Svátost Biřmování 7.6.2014

více >>

Neděle 18. května 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Václava - Slavnostní nešpory s uložením ostatků sv. Václava za účasti J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Srdečně zve Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tuto neděli není večerní mše sv. s Májovou pobožností.

více >>

8. května 2014 - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - mše sv. s Májovou pobožností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

více >>

Starší >>