Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Řád Pallotinů

Jsme společenstvím kněží a bratří. Název „Pallotini“ pochází od našeho zakladatele sv. Vincence Pallottiho.
Pallotti byl diecézním knězem, který žil v 19. století /1795 – 1850/ v Římě. Pracoval mezi mládeží, sirotky, vězni, nemocnými a vojáky, vyučoval na tehdejších školách. Byl vyhledávaným zpovědníkem - zpovídali se u něho nejenom obyčejní lidé, ale také papež a kardinálové. 

9. ledna 1835 při mši svaté dostal od Pána Boha vnuknutí, aby založil společenství katolického apoštolátu. Toto společenství mělo sdružovat všechny lidi, laiky i duchovní, lidí různých stavů i profesních oborů, kteří by společně hlásali evangelium. Průvodní myšlenkou byla idea všeobecného apoštolátu. Všichni jsme apoštoly. Křest nás zavazuje, abychom hlásali evangelium – každý tak, jak umí. Pallotti říkal se sv. Pavlem: „Láska Kristova nás přímo žene!“ 

To láska Ježíše nás podněcuje a nedává pokoje, aby nás inspirovala k tomu, abychom s radostí mluvili o Bohu všude tam, kde žijeme. „Konejte všechno pomocí modlitby a skutků, aby svět poznal Ježíše a zamiloval si Ho“ – opakoval Pallotti.


Zde si můžete stáhnout knihu o našem zakladateli v PDF (1,33MB):
Vincenc Pallotti - prorok budoucnosti