Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

CD sboru Václav OHLÉDNUTÍ

Milé farnice a farníci.
V minulém týdnu vyšlo Chrámovému sboru VÁCLAV první profilové CD s názvem OHLÉDNUTÍ, které si můžete zakoupit za 150,-Kč u sbormistryně Marie Nohynkové - tel. 731190137, e-mail: m.nohynkova@seznam.cz, také u otce P.Michala Procházky a nebo u průvodkyně paní Evy Špinarové.

 

MP