Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zveme Vás na slavnostní mši svatou při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, která se uskuteční v pondělí 15.8.2016 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi od 18:00 hodin, doprovázenou chrámovým sborem Václav.

 

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Setkání rodičů, kteří by měli zájem, aby se jejich děti účastnili výuky náboženství, bude v neděli

11. září 2016

cca v 10.00 hod - po mši sv. na farní zahrádce

Bližší informace na tel.č: 773 672 937

Všichni jste srdečně zváni!

Těší se na vás

sr. Jana Pavla,dkl

 

Prohlídky v kostelech Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kliemnta, sv. Václava a Kosmy a Damiána

Bližší informace o možnosti prohlídek kostelů naleznete v části informace pro poutníky a turisty.

 

Změny ve farnosti od 1.7.2016

Od 1.7.2016 dochází ve farnosti Stará Boleslav ke změně faráře. Novým farářem je P. Libor Bulín, probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Více informací naleznete ve farním zpravodaji.

 

RP

Velikonoční bohoslužby

Rozpis Velikonočních bohoslužeb naleznete v aktuálním čísla zpravodaje farnosti.

 

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2015 záznam kázání

více >>

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zádušní mše svatá za oběti I. světové války u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

Nešpory Dominik kardinál Duka 18.5.2014

více >>

Svátost Biřmování 7.6.2014

více >>

Neděle 18. května 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Václava - Slavnostní nešpory s uložením ostatků sv. Václava za účasti J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Srdečně zve Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tuto neděli není večerní mše sv. s Májovou pobožností.

více >>

8. května 2014 - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - mše sv. s Májovou pobožností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

CD sboru Václav OHLÉDNUTÍ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Starší >>